Friday, October 9, 2009

USPTO Rescinds Proposed Controversial Patent Rule Changes

The Director of the USPTO David Kappos has signed a new Final Rule rescinding the proposed and highly controversial regulations restricting patent applicants from protecting their intellectual property.  In 2007 propose rules restricted the number of continuation applications as well as the number of claims that could be included within each application.

2 comments:

John kooper said...

With the right trademark search company, before you file your trademark application, you can easily identify potential issues about your trademark. It can save your time and money.

VTazdecor said...

Sau khi lựa chọn mua được bàn làm việc văn phòng viêc tiếp theo bạn nên quan tâm đến làcách bài trí bàn làm việc văn phòng
Trên bàn làm việc nên chọn sản phẩm nào cho bàn làm việc văn phòng phù hợp phong thủy ngũ hành. Cùng chúng tôi tìm hiểuNên trang trí vật phẩm nào trên bàn làm việc
Cách bài trí phong thủy bàn làm việc sao cho phù hợp phong thủy ngũ hành. cùng chúng tôi tham khảophong thủy bài trí bàn làm việc
Nên chọn vật phẩm phong thủy nào cho văn phòng, lựa chọn cho văn phòng cùng chúng tôi tìm hiểuvật phẩm bài trí bàn văn phòng
Trong phong thủy văn phòng nói chung và bàn làm việc nói riêng thì chúng ta nênnên lựa chọn vật phẩm nào bàn làm việc